Samonakládací polonesená ovíječka balíků OS 7510 KLARA

Ovíječka OS 7510 KLARA

Ovíječka OS7510 KLARA vychází z osvědčené konstrukce nesené ovíječky OZ7500. Polonesená verze umožňuje manipulaci s balíkem i traktorem nižší kategorie.


Ovíječka je vybavena nakládacím ramenem, pomocí kterého si obsluha naloží balík a po ovinutí opět vyloží na určené místo. Ovíjení můžeme provádět i během převozu balíku. Pro ovíjení  je možno použít fólii o šířce 50 nebo 75 cm. Při použití fólie o šířce 75 cm postačí pro dosažení dvojího ovinutí balíku pouze 16 otáček stolu. Pohon stolu u této ovíječky je zajištěn hydromotorem přes ozubený převod. Stroj je vybaven automatickým odstřihováním fólie a přidržovačem fólie pro ovíjení dalšího balíku. Znamená to, že obsluha navede fólií na první balík a pak odstřihování a navádění fólie stroj provádí automaticky. Obsluha tudíž při zavedení folie na první balík nemusí opustit traktor až do spotřebování folie.

Technické údajeOS 7510 KLARA 
Průměr balíku1,20 – 1,30 m
Maximální šířka balíku1,30 m
Maximální hmotnost balíku1000 kg
Minimální počet ovinutí2 x
Čas ovíjení balíku2 min.
Šířka folie50/75 mm
Poľadovaný výkon traktoru28 kW
Délka stroje2,17 m
Šířka stroje1,94 m
Výška stroje2,15 m
Hmotnost stroje780 kg